Představení systému

Podnikový informační systém Money S4 je ideální pro společnosti, které očekávají vysokou míru přizpůsobivosti díky bohatým možnostem nastavení systému podle potřeb zákazníka, snadnou ovladatelnost po základním zaškolení a rychlou instalaci systému.


Je velmi vhodný i pro společnosti, které očekávají vlastnosti velkých ERP systémů, ale v současné době si nemohou dovolit investici v řádech statisíců korun. Mezi velké výhody patří nasazení celého řešení v řádu maximálně několika dnů a rychlé a bezpečné zpracování dat uložených v SQL databázi. Typickým uživatelem Money S4 je společnost používající do deseti PC se stovkami tisíc a více dokladů ročně. Cena Money S4 se pohybuje v průměru od 30 000 do 90 000 Kč.


 

Snadná obsluha

Snadné a jednoduše ovladatelné uživatelské rozhraní  je klíčem k úspěchu jakékoliv aplikace. ERP podnikový informační Money S4 není výjimkou, a proto se vzhledem i funkčností připodobňuje jiným programům v operačním systému Windows, zejména balíku Microsoft Office, které jsou běžným uživatelům známé a blízké. Přitom je ale zachován rychlý způsob práce pomocí předem definovaných klávesových zkratek.


Money S4 nabízí jednoduché a rychlé grafické prostředí, které je navíc doplněno o možnost definování klávesových zkratek, nezbytných pro rychlou práci účetních.


Seznamy – jsou základní pracovní jednotkou Money S4. Obsahují vždy záznamy stejného druhu (např. seznam faktur vydaných, seznam firem, seznam majetku aj.). Jejich hlavní úlohou je pořizování, opravování a mazání záznamů a zobrazení jejich přehledu uživateli. Seznam má podobu tabulky, ve které je možné volit si pořadí sloupců a definovat sloupce nové, vyhledávat snadno pomocí různých proměnných a filtrů (je možné aplikovat je současně), kopírovat a přebírat data atd.


Přístupová práva – jejich systém je řízen myšlenkou tzv. Rolí. Těch lze vytvořit libovolné množství a každé z nich potom definovat jiná přístupová práva, která pak už jen přiřazujete jednotlivým uživatelům. Konkrétní přístupová práva potom spočívají v přístupu k jednotlivým objektům aplikace, a to až na úroveň rozdílů mezi elementárními datovými údaji na jedné kartě.


Jazykové verze – standardně je pro práci s programem k dispozici čeština, slovenština, angličtina a němčina. Další jazykové mutace je možné dodat v rámci implementace.


Cizí měny – v systému je vždy nastavena tzv. Domácí měna. Každý doklad má uvedenu Primární cenu, která je zároveň automaticky převáděna na měnu domácí podle zadaného kurzu. Pomocí kurzovních lístků lze on-line evidovat vzájemný aktuální kurz.


Přebírání dokladů – jde vlastně o vytvoření nového dokladu z již existujícího. Lze ho využít např. při vyřízení objednávky vystavením faktury.


Zaokrouhlování částek – způsoby zaokrouhlení je možné dopředu zvolit a uložit. Ceny lze zaokrouhlovat např. i na tzv. "baťovské ceny" (ceny v rozmezí 0–449,99 Kč budou končit částkou XX,90 a ceny nad 500 Kč částkou XX9,00).


Export / import – kterýkoliv seznam je možné převést do XML a zpět. To využijete například při převádění dat mezi programy Money S4 a Microsoft Excel.


Automatické akce – často opakované série úkonů je možné uložit a poté jednoduše vyvolat jejich posloupnost nad libovolnými daty.


Historie akcí – podnikový informační systém Money S4 dokáže uchovávat veškeré akce provedené kterýmkoliv uživatelem a snadno je zpětně dohledá.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline