Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Všeobecné obchodní podmínky upravuj í obchodní vztah mezi společností LAN Consult, s.r .o. (dále dodavatelem) a zákazníky či klienty společnosti LAN Consult, s.r.o., (dále odběratelem). Obecným obchodním podmínkám podléhají veškeré dodávky zboží a služeb učiněné v době platnosti těchto podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně k dispozici v tištěné podobě na obchodních a servisních místech dodavatele, v elektronické podobě na internetové prezentaci dodavatele.

1.2 Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchodní případy (dodávky zboží a služeb) realizované dodavatelem. Všeobecné obchodní podmínky konkretizují či doplňují příslušná ustanovení obecně platných předpisů

1.3 Je-li odběratel podnikatelským subjektem, řídí se obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem Obchodním zákoníkem ve znění platném v okamžiku uzavření obchodu. Nepostihuje-li Obchodní zákoník konkrétní obchodní situaci, řídí se obchodní vztahy Občanským zákoníkem ve znění plat~m v okamžiku uzavření obchodu, Není-li odběratel podnikatelským subjektem, řídí se obchodní vztahy Občanským zákoníkem ve znění platném v okamžiku uzavření obchodu.

1.4 Objednávku zboží je možno učinit ústně či písemně, písemná objednávka je vyžadována zejména u rozsáhlejších či atypických obchodních případů Při zrušení učiněné objednávky může prodávající účtovat kupujícímu pokutu ve výší 10% rušené objednávky.

1.5 Cena za dodávku zboží či služeb se stanovuje dohodou která může mít ústní či písemnou podobu. Zpravidla je cena dodávky odvozena od nabídky či ceníku dodavatele.

1.6 Je-li požadována doprava zboží k odběrateli, využívá prodávající služeb přepravních společností. Je-li cena dodávky bez DPH vyšší než 20000,- Kč, není dopravné odběrateli účtováno,

1.7 Platba probíhá obvykle v hotovosti, u stálých partnerů je možné dohodnout platbu na fakturu se splatností 7-14 dnů.. Při prodlení s platbou může dodavatel účtovat odběrateli penále ve výši 36 % p.a. z neuhrazené částky.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline