adjacency
Vztah mezi vybranými sousedícími směrovači a koncovými uzly, vytvořených za účelem výměny směrovacích informací.