address mask
Kombinace bitů, určující která část internetové adresy odpovídá síti a která určuje uzel.