activeX
Specifikace firmy Microsoft pro tvorbu appletů, obdoby Java appletů, které jsou specificky zaměřené na využití funkcí Windows.