active monitor
Zařízení odpovědné za správu sítě Token Ring. Stává se jím síťový uzel s nejvyšší MAC adresou v kruhu. Active monitor je např. odpovědný za to, že tokeny se neztrácí nebo rámce nezůstávají cirkulovat v kruhu.