ACR
Allowed cell rate. Parametr přenosu v sítích ATM. Hodnota ACR se pohybuje mezi hodnotami MCR a PCR a je dynamicky řízena mechanismem pro řízení přetížení.