ACK
Acknowledgment. Kód ASCII nebo EBCDIC pro indikaci korektního příjmu zprávy.