ABR
1. Available bit rate. Jedna z přenosových tříd, definovaných sdružením ATM Forum pro ATM sítě. ABR (dostupná bitová rychlost) je kategorie vhodná pro aplikace, které nemají přísné požadavky na zpoždění buněk, ale mají definované požadavky na jejich ztráty. Koncové uzly se dohodnou na špičkové a minimální přenosové rychlosti a míře ztráty buněk při navázání spojení. Není nutné časování mezi zdrojem a cílem a tato třída služeb se hodí tedy v těch případech, kdy nevadí jisté zpoždění a jisté ztráty při přenosu (ty si musí "ohlídat" protokoly vyšších vrstev). Tato služba je vhodná zejména na propojování lokálních sítí.
2. Area border router. Směrovač umístěný na hranici jedné nebo více sítí s protokolem OSPF, připojující je k páteřní síti.