AAL3/4
ATM adaptation layer 3/4. Jedna ze čtyř přenosových ATM vrstev (vzniklá spojením dvou původně odlišných návrhů) doporučených organizací ITU-T. Tato vrstva je určena pro přenosy tříd Available Bit Rate (ABR) i Unspecified Bit Rate (UBR) a proto je její návrh poněkud komplexnější. Je také používána poskytovateli přenosových sítí a přenosy SMDS (Switched Multimegabit Data Service).