AAL1 - ATM adaptation layer 1
Jedna ze čtyř přenosových ATM vrstev, doporučených organizací ITU-T. Tento typ byl navržen pro přenos dat typu A, jinak též Constant Bit Rate (CBR), kdy data musí být přenesena s konstantní rychlostí a zpožděním buněk. Jde většinou o přenosy hlasu a nekomprimovaného videa.