alert
Zpráva poslaná spravovaným zařízením na správní konsolu, informující administrátora o překročení nastavených prahových úrovní nebo jiných událostech na síti.