Alarm indication signal.
Signál, oznamující výskyt chyby u přenosové linky T1.