Asynchronous input/output interface
Poskytuje na médiu a protokolu nezávislou komunikaci standardním rozhraním.