agent
1. Obecně software, které zpracovává dotazy a vrací odpovědi místo nějaké aplikace.
2. V systémech síťové zprávy je to software, které je umístněno ve všech spravovaných zařízeních a podává informace o hodnotách specifikovaných proměnných centrální správní aplikaci.