advertising
Proces, kterým zařízení nebo služby informují ve specifikovaných intervalech jiná síťová zařízení o své existenci. Např. SAP (Service Advertising Protocol) v sítích NetWare.