Adaptive diferential pulse code modulation
Proces, při kterém jsou analogové vzorky hlasu zakódovány do digitálního signálu vysoké kvality.