adjacent nodes
1. V prostředí SNA (Systems Network Architecture) to jsou uzly, které jsou propojeny mezi sebou přímo (bez mezilehlých uzlů).
2. V prostředích DECnet a OSI to jsou uzly které sdílejí společný síťový segment.