a

alert
Zpráva poslaná spravovaným zařízením na správní konsolu, informující administrátora o překročení nastavených prahových úrovní nebo jiných událostech na síti.
alarm
Slyšitelný nebo viditelný varovný signál, oznamující např. síťovému administrátorovi, že nastala chyba nebo nějaká kritická situace na síti.
Alarm indication signal.
Signál, oznamující výskyt chyby u přenosové linky T1.
Asynchronous input/output interface
Poskytuje na médiu a protokolu nezávislou komunikaci standardním rozhraním.
agent
1. Obecně software, které zpracovává dotazy a vrací odpovědi místo nějaké aplikace.
2. V systémech síťové zprávy je to software, které je umístněno ve všech spravovaných zařízeních a podává informace o hodnotách specifikovaných proměnných centrální správní aplikaci.

Další články …

  1. AFP
  2. AFI
  3. AEP
  4. advertising
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline