8

8B/10B local fiber
Fyzické médium z technologie Fiber channel umožňující rychlost až 150 Mb/s na mnohavidovém vlákně.
802.x
Sada standardů organizace IEEE definujících protokoly pro lokální počítačové sítě.