10BaseF
Specifikace sítě Ethernet s přenosovou rychlostí 10 Mb/s používající optické kabely.