Otázka

Lze nějakým způsobem zrychlit práci s Money?

Řešení
  • U svého antivirového programu můžete vypnout kontrolu souborů. Nejčastěji v nastavení rezidentního štítu. Popřípadě vyzkoušet jiná nastavení.
  • Zrušte si v menu "Nástroje", "Konfigurace", "Uživatelské nastavení" přepínač "Vícenásobné otevření oken". (Pozn. uživatelské nastavení je platné pouze v rámci jedné agendy a jednoho roku, pokud tedy pracujete ve více agendách či rocích, je potřeba nastavit tento parametr v každé agendě či roku.)
  • Také můžete při vypnutém Money na všech stanicích vymazat obsah adresáře (složky) TMP v Money. (obvykle např. C:/Mon2000/TMP).