Tipy a triky

Otázka

Lze nějakým způsobem zrychlit práci s Money?

Řešení
  • U svého antivirového programu můžete vypnout kontrolu souborů. Nejčastěji v nastavení rezidentního štítu. Popřípadě vyzkoušet jiná nastavení.
  • Zrušte si v menu "Nástroje", "Konfigurace", "Uživatelské nastavení" přepínač "Vícenásobné otevření oken". (Pozn. uživatelské nastavení je platné pouze v rámci jedné agendy a jednoho roku, pokud tedy pracujete ve více agendách či rocích, je potřeba nastavit tento parametr v každé agendě či roku.)
  • Také můžete při vypnutém Money na všech stanicích vymazat obsah adresáře (složky) TMP v Money. (obvykle např. C:/Mon2000/TMP).
Otázka

Často se nám stává, že se při práci s programem objeví upozornění, že „program vyžaduje jedinečný přístup k datovým souborům“. Toto může mít několik příčin.

Řešení

Postupujte následně:

  • Překontrolujte zda na všech stanicích je stejná verze programu (síťová instalace).
  • Překontrolujte zda nemáte zapnutou volbu vícenásobného otvírání oken v uživatelském nastavení.
  • Při upgrade nebo první instalaci je nutné spustit Money na každé stanici jednotlivě – jedinečné spuštění v síti. (síťová instalace).
  • Při vypnutém programu vymažte soubory „net.acc“ a „netacc.ini“ v adresáři DATA
  • Z volby Agenda/Datové soubory/Reindexuj vše spusťte reindexaci