Otázka

Statistické výkazy (sestavy Rozvaha v plném/zkráceném rozsahu, Výkaz zisků a ztrát v plném/zkráceném rozsahu) v účetnictví nám tisknou nesmyslné údaje!?

Řešení

V menu Účetnictví/Účtová osnova zkontrolujte u jednotlivých účtů nastavení proměnné – Řádek ve statistickém výkazu. Právě toto nastavení ovlivňuje výpočet sestav statistických výkazů. Pro rychlejší zobrazení je možné si „vytisknout“ účtovou osnovu, resp. udělat náhled při tisku.