Otázka

Nejde opravit ani vložit žádný doklad (faktura, pokladní doklad, bankovní doklad atd.) a program hlásí upozornění "Datum účetního případu uvedené na dokladu je nižší než datum účetní uzávěrky"

Řešení

Ve volbě "Nástroje", "Konfigurace", "Nastavení agendy" je proměnná (parametr) "Datum poslední závěrky". Datum poslední závěrky musíte nastavit tak, aby byl starší než datum na dokladu, který chcete opravit či vložit (popř. datum poslední závěrky můžete vymazat).