Otázka

Nejde opravit ani vložit žádný doklad (faktura, pokladní doklad, bankovní doklad, atd. …..) a program hlásí: „Datum účetního případu uvedené na dokladu je nižší než datum účetní uzávěrky!“

Řešení

V menu Nástroje/Konfigurace/Nastavení agendy je proměnná Datum poslední závěrky. Datum poslední závěrky musíte nastavit tak, aby byl starší než datum na dokladu, který chcete vložit či opravit. Popřípadě můžete datum úplně vymazat.