Otázka

Do tiskové sestavy Přiznání k DPH (např. s volbou Tisk dokladů) se mi nezahrne doklad přijatého dobropisu, přestože mám v dobropise vše správně zadané(tzn. Rozpis daňového plnění, členění DPH a plnění DPH)

Řešení

U dokladu přijatého dobropisu musíte zadat datum Doručení. Pro všechny doklady totiž platí, že do sestavy Přiznání k DPH zahrnují podle položky Datum DPH. Pouze doklady dobropisů a storno doklady faktur vstupují do této sestavy podle data Doručení.