Účetnictví - účetní operace

Otázka

Statistické výkazy (sestavy Rozvaha v plném/zkráceném rozsahu, Výkaz zisků a ztrát v plném/zkráceném rozsahu) v účetnictví nám tisknou nesmyslné údaje!?

Řešení

V menu Účetnictví/Účtová osnova zkontrolujte u jednotlivých účtů nastavení proměnné – Řádek ve statistickém výkazu. Právě toto nastavení ovlivňuje výpočet sestav statistických výkazů. Pro rychlejší zobrazení je možné si „vytisknout“ účtovou osnovu, resp. udělat náhled při tisku.

Otázka

Nejde opravit ani vložit žádný doklad (faktura, pokladní doklad, bankovní doklad atd.) a program hlásí upozornění "Datum účetního případu uvedené na dokladu je nižší než datum účetní uzávěrky"

Řešení

Ve volbě "Nástroje", "Konfigurace", "Nastavení agendy" je proměnná (parametr) "Datum poslední závěrky". Datum poslední závěrky musíte nastavit tak, aby byl starší než datum na dokladu, který chcete opravit či vložit (popř. datum poslední závěrky můžete vymazat).

Otázka

Nejde opravit ani vložit žádný doklad (faktura, pokladní doklad, bankovní doklad, atd. …..) a program hlásí: „Datum účetního případu uvedené na dokladu je nižší než datum účetní uzávěrky!“

Řešení

V menu Nástroje/Konfigurace/Nastavení agendy je proměnná Datum poslední závěrky. Datum poslední závěrky musíte nastavit tak, aby byl starší než datum na dokladu, který chcete vložit či opravit. Popřípadě můžete datum úplně vymazat.

Otázka

Do tiskové sestavy Přiznání k DPH (např. s volbou Tisk dokladů) se mi nezahrne doklad přijatého dobropisu, přestože mám v dobropise vše správně zadané(tzn. Rozpis daňového plnění, členění DPH a plnění DPH)

Řešení

U dokladu přijatého dobropisu musíte zadat datum Doručení. Pro všechny doklady totiž platí, že do sestavy Přiznání k DPH zahrnují podle položky Datum DPH. Pouze doklady dobropisů a storno doklady faktur vstupují do této sestavy podle data Doručení.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline