Otázka

Při tisku faktury (platí obecně pro jakýkoliv tisk) nevidíme celý název položky.

Řešení

Před tiskem faktury zeditujte formulář tlačítkem EDITOVAT. Proměnnou položka protáhněte do požadovaných rozměrů. Pokud nepoužíváte katalogové označení je možné tuto proměnnou odstranit tlačítkem Del. Upravený formulář si uložte pod vlastním názvem.