Otázka

V editoru formulářů jsem přidal novou proměnnou, ale při tisku se hodnota proměnné nevytiskne kompletní.

Řešení

Ve vlastnostech příslušné proměnné nastavíte větší počet znaků (parametr délka proměnné).