Otázka

Tiskne pouze se hlášení chybný čárový kód.

Řešení

Nastavte v editoru formulářů formát proměnné "Code 128".