Otázka

Na skladové kartě zásoby mám zápornou dodávku (popř. záporný stav zásoby). Jakým způsobem vznikla a jak ji odstraním?

Řešení

Máte-li povolené v nastavení skladu - výdej zásoby do mínusu, potom každý výdajový pohyb (vystavená faktura, prodejka, výdejka, převodka), jestliže u vybrané zásoby není žádná dodávka (zásoba má nulový stav), vytvoří zápornou dodávku. Záporné dodávky se odstraní automaticky, jakmile přijmete zásoby na sklad. Musíte ale při ukládání příjmu odsouhlasit možnost přepočtu pořizovacích cen, také datum skladového pohybu na dokladu příjmu musí být starší nebo rovno datumu skladového pohybu výdejky, aby program mohl vykrýt zápornou dodávku. Po uložení dokladu se zobrazí protokol o přepočtu pořizovacích cen.