Otázka

Jakým způsobem lze odstranit skladovou kartu ze skladu v případě, že již byl v minulosti učiněn skladový pohyb.

Řešení

Smazat skladovou kartu ze skladu lze jen pokud nemá v minulosti žádný pohyb. Skladová karta, na které již byl učiněn v minulosti pohyb, smazat nejde. Můžete si tuto nepoužívanou skladovou. kartu vložit do speciální skupiny zásob na skladě, která se bude jmenovat např. "NEPOUŽÍVANÉ".