Otázka

Při opravě skladové výdejky (prodejky či vystavené faktury) nelze změnit u položky dokladu počet měrných jednotek.

Řešení

Vyberte dodávku, z které tento výdajový doklad čerpá počet MJ. Pomocí tlačítka - Opravit zde již máte možnost změnit počet MJ. Když je potřeba navýšit počet MJ při opravě více než je ve vybrané dodávce povoleno, musíte přidat do položky dokladu další nevykrytou dodávku popř. u ní poté změnit počet MJ.