Otázka

Při upgrade M2000SE v.8,512 na M S3 v.9,008 se jeví program jako velmi nestabilní a při zadání jakékoliv tiskové úlohy "padá"?!!

Řešení

Před každým upgradem je zapotřebí provést následující kroky:

  • Zreindexovat všechny agendy
  • V menu Agenda/Verifikace dat zatrhnout pouze funkci „Před verifikací provést korekci vadně uložených záznamů všech databází (doporučeno)“ a stisknout tlačítko Test na straně.
  • Po té provést zálohu jednotlivých agend (pracovních)
  • Před vlastním upgradem je zapotřebí na počítači nalézt soubor hwlock.exe, který po spuštění nabídne možnost Instalace/Odinstalace a Info o ovladači HW klíče. Zde je zapotřebí nejprve odinstalovat původní HW klíč.
  • Restartovat PC
  • Spustit upgrade Money
  • Po každém upgradu je zapotřebí po spuštění Money S3 spustit v menu Agenda/datové soubory (reindexace) obnovu indexových souborů. Toto je zapotřebí spustit v každé agendě, kterou používáte.