Otázka

Při instalaci (upgrade) nám program hlásí „Neočekávaná chyba vstupu, výstupu“

Příčina

Příčiny chyba vstupu a výstupu mohou být následující:

  • Při instalaci máte spuštěno Money
  • Některý soubor v podadresáři Money má příznak Jen pro čtení (read only) - nastavte atributy souborů v celém adresáři tak aby soubory neměly příznak Jen pro čtení (read only).
  • Zůstává otevřen soubor v adresáři Prog16 - restartujte počítač a spusťte instalaci znovu. 
Řešení

Správný postup instalace Money:

  • Udělat si zálohu dat.(nyní již pravděpodobne nejde).
  • Ukončit Money a RESTARTOVAT PC!!
  • Po restartu PC hned spustit instalaci upgradu.
  • V instalaci cca v pátém okně instalačního průvodce zkontrolovat správnost instalace (co a kam se to instaluje).
  • Pokud je zapotřebí, stiskněte tlačítko změnit a pokračujte dle průvodce tak, aby se Vám program instaloval na místo starší verze.!! Nyní by instalace měla proběhnout korektně až do konce.
  • Po dokončení instalace by měl program vyzvat k dalšímu restartu PC.
  • Po restartu spuťte Money a v menu Agenda-Datové soubory vyberte možnosr Reindexuj a Vše. Po té by jste měli mít vše OK.

Pokud by se ale tato chybová hláška objevila i po bodu 2, je zapotřebí ukončit instalaci, přes Tento počítač jít do adresáře, kde je Money nainstalované a ručně smazat celý adresář Prog16. po té zopakujte instalaci od bodu 2.(Restart pc.......)