Otázka

Při konečném tisku peněžního deníku - závěrčného přehledu, jsou v tomto přehledu jiné hodnoty( hlavně hotovost celkem a účty celkem) než ve výkazu příjmů, výdajů, majetku a závazků.
Ve výkazu tyto hodnoty korespondují se skutečnými zůstatky.

Řešení

Výkaz..... vychazí z prvotních dokladů, takže pokud jeho stav nesouhlasí se stavem peněžního deníku, je zřejmě nějaký(é) doklad(y) zaúčtovány nesprávně(jiná předkontace, zaúčtování neproběhle korektně, apod.) Tento chybný doklad je třeba najít a přeúčtovat.