Otázka

Při konečném tisku peněžního deníku - závěrčného přehledu, jsou v tomto přehledu jiné hodnoty( hlavně hotovost celkem a účty celkem) než ve výkazu příjmů, výdajů, majetku a závazků.
Ve výkazu tyto hodnoty korespondují se skutečnými zůstatky.

Řešení

Výkaz..... vychazí z prvotních dokladů, takže pokud jeho stav nesouhlasí se stavem peněžního deníku, je zřejmě nějaký(é) doklad(y) zaúčtovány nesprávně(jiná předkontace, zaúčtování neproběhle korektně, apod.) Tento chybný doklad je třeba najít a přeúčtovat.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline