Otázka

Vystavil jsem fakturu - vyúčtování zálohové faktury, kde zaplacená záloha je ve stejné výši jako konečná faktura, k úhradě tedy zbývá 0. Přesto je tato faktura v seznamu jako nezaplacená.

Řešení

Tuto fakturu je nutné uhradit pomocí banky a to tak, že hradící bankovní doklad bude na nulovou částku. Další možností je přiřadit tuto fakturu k dokladu, který již hradí jinou fakturu (např. zálohovou ke které vyúčtovací fakturu vystavujete). Provedete to následujícím způsobem - v menu Fakturace / Seznam faktur - označíte fakturu, kterou chcete likvidovat a stisknete tlačítko - Úhrady. V seznamu uhrazujících dokladů, který se vám zobrazí, pokračujete tlačítkem - Přidat - úhradu bankou. Zobrazí se vám seznam bankovních dokladů, ze kterého vyberete doklad, na který chcete fakturu napárovat a stiknete OK. Doklad se vám objeví v seznamu uhrazujících dokladů a faktura se označí jako uhrazená. Tento postup platí pro faktury vystavené i přijaté.