Otázka

Na vystavených fakturách je nutné mít umístněnou registraci naší společnosti (spisová značka).

Řešení

Spisovou značku vyplníte v menu Nástroje/Konfigurace/Nastavení agendy.
Záložka spisová značka, tlačítko spisová značka kde přidáte záznam o registraci Vaší společnosti.