Otázka

Jak použít příkaz "Kopírovat fakturu", pokud potřebuji vystavit stejných 50 faktur jako loni (budou se opravdu lišit jen datumem). V aktuální agendě (letošní) nelze kopírovat z loňské??? Jak tuto operaci lze zjednodušit?

Řešení

Kopírovat faktury z loňského roku opravdu nelze. Toto se však provede prvotním zadáním faktury v tomto roce a její uložení. V seznamu faktur potom stačí vybrat tuto fakturu a po stisku tlačítka Kopírovat se vytvoří kopie této faktury. Zde nyní stačí změnit datumy a odběratele a fakturu uložit.