Otázka

Jak se provede zápočet dobropisu s přijatou fakturou, nemělo by se to samo propojit, když do párovacího symbolu dobropisu zadám variabilní symbol faktury, s kterou je zápočet prováděn?

Řešení

Při vystavování daňového dokladu - dobropisu je nutné mít zatrhnutý přepínač Dobropis. Program v tomto případě vyžaduje, aby přidávané položky do dokladu byly se záporným znaménkem. Při přidávání položek ze skladu je tato funkce automatická.
"Zápočet" dobropisu se dělá interním dokladem !!

  • "zápočet" - dobropis se hradí stejně jako faktura, tj. výdajový doklad - kladná částka, příjmový doklad - kladná částka
  • zaúčtování dobropisu - užívá se stejná předkontace, jako při účtování vystavených faktur - daňových dokladů
  • vystavený dobropis vratka zboží - záporná částka PP xxx - prodej zboží
  • přijatý dobropis vratka dodavateli - záporná čístka VP xxx - nákup zboží