Fakturace

Otázka

Při konečném tisku peněžního deníku - závěrčného přehledu, jsou v tomto přehledu jiné hodnoty( hlavně hotovost celkem a účty celkem) než ve výkazu příjmů, výdajů, majetku a závazků.
Ve výkazu tyto hodnoty korespondují se skutečnými zůstatky.

Řešení

Výkaz..... vychazí z prvotních dokladů, takže pokud jeho stav nesouhlasí se stavem peněžního deníku, je zřejmě nějaký(é) doklad(y) zaúčtovány nesprávně(jiná předkontace, zaúčtování neproběhle korektně, apod.) Tento chybný doklad je třeba najít a přeúčtovat.

Otázka

Vystavil jsem fakturu - vyúčtování zálohové faktury, kde zaplacená záloha je ve stejné výši jako konečná faktura, k úhradě tedy zbývá 0. Přesto je tato faktura v seznamu jako nezaplacená.

Řešení

Tuto fakturu je nutné uhradit pomocí banky a to tak, že hradící bankovní doklad bude na nulovou částku. Další možností je přiřadit tuto fakturu k dokladu, který již hradí jinou fakturu (např. zálohovou ke které vyúčtovací fakturu vystavujete). Provedete to následujícím způsobem - v menu Fakturace / Seznam faktur - označíte fakturu, kterou chcete likvidovat a stisknete tlačítko - Úhrady. V seznamu uhrazujících dokladů, který se vám zobrazí, pokračujete tlačítkem - Přidat - úhradu bankou. Zobrazí se vám seznam bankovních dokladů, ze kterého vyberete doklad, na který chcete fakturu napárovat a stiknete OK. Doklad se vám objeví v seznamu uhrazujících dokladů a faktura se označí jako uhrazená. Tento postup platí pro faktury vystavené i přijaté.

Otázka

Jak zaeviduji zahraniční fakturu a následně doklad JCD?

Řešení

1) Přijatá faktura

 • 1. položka
  • základ uvedený na přijaté faktuře
  • jen základ - bez vlivu na DPH
2) Přijatá faktura
 • 1. položka
  • základ uvedený na JCD
  • jen základ - uvést sazbu DPH
 • 2. položka
  • DPH uvedené na JCD (vypočítané ze základu na JCD a ze cla)
  • jen DPH - uvést sazbu DPH
 • 3. položka
  • základ uvedený na přijaté faktuře mínusem
  • jen základ - bez vlivu na DPH
 • 4. položka
  • clo uvedené na JCD
  • jen základ - předkontace pro clo MD 379 - D 504 (sklad B) nebo MD 379 - D 113 (sklad A)
Otázka

V menu Nastavení / Konfigurace / Nastavení agendy jsem přepsal údaje o firmě (obchodního jména, fakturační adresa, telefon, ... ), přesto se mi na nově vystavených fakturách tisknou staré údaje.

Řešení

Při vystavování nové faktury je potřeba na záložce "Dodavatel" kliknout na tlačítko "tři tečky" (údaje se aktualizují dle nastavení v konfiguraci). Při přidávání další nové faktury již budou parametry dodavatele aktualizované.

Otázka

Na vystavených fakturách je nutné mít umístněnou registraci naší společnosti (spisová značka).

Řešení

Spisovou značku vyplníte v menu Nástroje/Konfigurace/Nastavení agendy.
Záložka spisová značka, tlačítko spisová značka kde přidáte záznam o registraci Vaší společnosti.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline