Počítač nereaguje na stisk vypínače.

U moderních ATX zdrojů se občas stává při krátkodobém výpadku napětí, že dojde k zablokování tohoto zdroje a počítač nejde spustit. V tomto případě zkuste počítač odpojit na několik sekund od elektrické sítě tzn. nejlépe vytáhnout síťovou šnůru ze zásuvky. Pokud po znovuzapojení do elektrické sítě a následném stisku tlačítka Power počítač naběhne máte štěstí a PC bude pravděpodobně bez problémů fungovat.
Pokud problém přetrvává, pak bude na vině některá HW součástka a bude nutné zavolat servis. Nejčastější příčinou bývá napájecí zdroj, ale může to být i základní deska atd.