access method
1. Obecně způsob, jakým síťové zařízení přistupuje k síťovému médiu.
2. Technika pro přenos dat mezi hlavní jednotkou a v/v zařízeními.
3. V prostředí SNA (Systems Network Architecture) je to software pro řízení toku informací v síti.