AAL - ATM adaptation layer
ATM adaptační vrstva je zodpovědná za příjem dat z vyšších vrstev, jejich transformaci do buněk pro ATM vrstvu a obráceně. Tyto data mají různé požadavky na kvalitu a typ spojení a právě za schopnost ATM sítě vyhovět všem těmto požadavkům je zodpovědná vrstva AAL.