a

alert
Zpráva poslaná spravovaným zařízením na správní konsolu, informující administrátora o překročení nastavených prahových úrovní nebo jiných událostech na síti.
alarm
Slyšitelný nebo viditelný varovný signál, oznamující např. síťovému administrátorovi, že nastala chyba nebo nějaká kritická situace na síti.
Asynchronous input/output interface
Poskytuje na médiu a protokolu nezávislou komunikaci standardním rozhraním.
Alarm indication signal.
Signál, oznamující výskyt chyby u přenosové linky T1.
agent
1. Obecně software, které zpracovává dotazy a vrací odpovědi místo nějaké aplikace.
2. V systémech síťové zprávy je to software, které je umístněno ve všech spravovaných zařízeních a podává informace o hodnotách specifikovaných proměnných centrální správní aplikaci.

Další články...

  1. AFP
  2. AFI
  3. AEP
  4. advertising