10BaseFL
Specifikace sítě Ethernet s přenosovou rychlostí 10 Mb/s používající optické kabely. Je částí standardu IEEE 10BaseF a nahrazuje specifikaci FOIRL. Segmenty 10BaseFL mohou být dlouhé 2 000 m (1 000 m pri připojení na zařízení FOIRL).