MonExcel - přehled podporovaných tiskových sestav

Účetnictví
 • • Banka: Kniha bankovních dokladů
 • • Banka: Kniha bankovních výpisů
 • • Banka: Seznam bankovních dokladů
 • • Hlavní kniha
 • • Interní doklady: Seznam interních dokladů
 • • Kontrola úhrad: Dlužníci
 • • Kontrola úhrad: Penalizace
 • • Kontrola úhrad: Seznam upomínkovatelných pohledávek
 • • Kontrola úhrad: Věřitelé
 • • Kontrola zaúčtování DPH na prvotní doklady
 • • Obratová předvaha
 • • Ostatní závazky: Kniha závazků
 • • Ostatní závazky: Seznam závazkových dokladů
 • • Pohyby na účtech
 • • Pokladna: Pokladní kniha
 • • Pokladna: Seznam pokladních dokladů
 • • Přehledové sestavy: Obraty podle činností
 • • Přehledové sestavy: Obraty podle partnerů
 • • Přehledové sestavy: Obraty podle prodejců
 • • Přehledové sestavy: Obraty podle středisek
 • • Přehledové sestavy: Obraty podle zakázek
 • • Přehledové sestavy: Platební morálka partnerů
 • • Přehledové sestavy: Výpis dokladů
 • • Přehledové sestavy: Ziskovost dle zakázek
 • • Přehledové sestavy: Ziskovost partnerů
 • • Přiznání k DPH
 • • Kontrolní hlášení DPH
 • • Seznam dokladů platných pro Kontrolní hlášení DPH
 • • Seznam možných chybných dokladů pro Kontrolní hlášení DPH
 • • Rozvaha
 • • Saldo
 • • Seznam dokladů platných pro přiznání k DPH
 • • Stav účtů
 • • Stav závazků a pohledávek ke dni
 • • Účetní deník
 • • Účetní výkazy: Rozvaha v plném rozsahu
 • • Účetní výkazy: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
 • • Výsledovka
Fakturace
 • • Faktura vystavená
 • • Kniha faktur přijatých
 • • Kniha faktur vystavených
Adresář
 • • Seznam adresních skupin
 • • Seznam firem
 • • Seznam kontaktních osob
Sklady
 • • Intrastat (podklady pro výkaz)
 • • Intrastat (výkaz)
 • • Inventury: Duplicitní položky na inv. dokladech
 • • Inventury: Chybějící položky na inv. dokladech
 • • Inventury: Inventurní doklady
 • • Inventury: Inventurní rozdíly
 • • Inventury: Inventurní soupis
 • • Inventury: Položky na inv. dokladech mimo rozsah inventury
 • • Inventury: Zásoby s nulovou pořizovací cenou
 • • Kusovník
 • • Přehled skladových dodávek
 • • Přehledové sestavy: Celkový obrat
 • • Přehledové sestavy: Obrat sumární i po dokladech podle... Odběratelů, Středisek, Činností, Zásob, Zakázek, Prodejců, Skladů, Zkratky zásoby, PLU zásoby, Katalogu zásoby, Čárového kódu zásoby
 • • Seznam skladových dokladů
 • • Seznam skladových pohybů
 • • Sklad. vystavený dodací list
 • • Skladová prodejka
 • • Skladová převodka
 • • Skladová příjemka
 • • Skladová výdejka
 • • Skladový ceník
 • • Statistika zásoby
 • • Výpis podlimitních a nadlimitních zásob
 • • Výpis stavu zásob
 • • Zásoby na skladě: Skladové karty
Objednávky
 • • Nabídka vystavená
 • • Objednávka přijatá
 • • Objednávka vystavená
 • • Seznam přijatých objednávek
 • • Seznam rezervací/objednávek
 • • Seznam vystavených nabídek
 • • Seznam vystavených objednávek
Mzdy
 • • Přehled nepřítomností
 • • Seznam zaměstnanců
Majetek
 • • Karta investičního majetku
 • • Seznam investičního majetku
 • • Seznam leasingového majetku
 • • Účetní pohyby - (celkově i dle položek)
 • • Odpisy - inventura majetku
 • • Daňové odpisy - plán
 • • Účetní odpisy - plán
Kniha jízd
 • • Kniha jízd
Ostatní
 • • Karta zakázky s položkovým rozpisem dokladů

Další odkazy

domácí stránka produktu