MonExcel - přehled podporovaných tiskových sestav

Účetnictví
 • • Banka: Kniha bankovních dokladů
 • • Banka: Kniha bankovních výpisů
 • • Banka: Seznam bankovních dokladů
 • • Hlavní kniha
 • • Interní doklady: Seznam interních dokladů
 • • Kontrola úhrad: Dlužníci
 • • Kontrola úhrad: Penalizace
 • • Kontrola úhrad: Seznam upomínkovatelných pohledávek
 • • Kontrola úhrad: Věřitelé
 • • Kontrola zaúčtování DPH na prvotní doklady
 • • Obratová předvaha
 • • Ostatní závazky: Kniha závazků
 • • Ostatní závazky: Seznam závazkových dokladů
 • • Pohyby na účtech
 • • Pokladna: Pokladní kniha
 • • Pokladna: Seznam pokladních dokladů
 • • Přehledové sestavy: Obraty podle činností
 • • Přehledové sestavy: Obraty podle partnerů
 • • Přehledové sestavy: Obraty podle prodejců
 • • Přehledové sestavy: Obraty podle středisek
 • • Přehledové sestavy: Obraty podle zakázek
 • • Přehledové sestavy: Platební morálka partnerů
 • • Přehledové sestavy: Výpis dokladů
 • • Přehledové sestavy: Ziskovost dle zakázek
 • • Přehledové sestavy: Ziskovost partnerů
 • • Přiznání k DPH
 • • Kontrolní hlášení DPH
 • • Seznam dokladů platných pro Kontrolní hlášení DPH
 • • Seznam možných chybných dokladů pro Kontrolní hlášení DPH
 • • Rozvaha
 • • Saldo
 • • Seznam dokladů platných pro přiznání k DPH
 • • Stav účtů
 • • Stav závazků a pohledávek ke dni
 • • Účetní deník
 • • Účetní výkazy: Rozvaha v plném rozsahu
 • • Účetní výkazy: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
 • • Výsledovka
Fakturace
 • • Faktura vystavená
 • • Kniha faktur přijatých
 • • Kniha faktur vystavených
Adresář
 • • Seznam adresních skupin
 • • Seznam firem
 • • Seznam kontaktních osob
Sklady
 • • Intrastat (podklady pro výkaz)
 • • Intrastat (výkaz)
 • • Inventury: Duplicitní položky na inv. dokladech
 • • Inventury: Chybějící položky na inv. dokladech
 • • Inventury: Inventurní doklady
 • • Inventury: Inventurní rozdíly
 • • Inventury: Inventurní soupis
 • • Inventury: Položky na inv. dokladech mimo rozsah inventury
 • • Inventury: Zásoby s nulovou pořizovací cenou
 • • Kusovník
 • • Přehled skladových dodávek
 • • Přehledové sestavy: Celkový obrat
 • • Přehledové sestavy: Obrat sumární i po dokladech podle... Odběratelů, Středisek, Činností, Zásob, Zakázek, Prodejců, Skladů, Zkratky zásoby, PLU zásoby, Katalogu zásoby, Čárového kódu zásoby
 • • Seznam skladových dokladů
 • • Seznam skladových pohybů
 • • Sklad. vystavený dodací list
 • • Skladová prodejka
 • • Skladová převodka
 • • Skladová příjemka
 • • Skladová výdejka
 • • Skladový ceník
 • • Statistika zásoby
 • • Výpis podlimitních a nadlimitních zásob
 • • Výpis stavu zásob
 • • Zásoby na skladě: Skladové karty
Objednávky
 • • Nabídka vystavená
 • • Objednávka přijatá
 • • Objednávka vystavená
 • • Seznam přijatých objednávek
 • • Seznam rezervací/objednávek
 • • Seznam vystavených nabídek
 • • Seznam vystavených objednávek
Mzdy
 • • Přehled nepřítomností
 • • Seznam zaměstnanců
Majetek
 • • Karta investičního majetku
 • • Seznam investičního majetku
 • • Seznam leasingového majetku
 • • Účetní pohyby - (celkově i dle položek)
 • • Odpisy - inventura majetku
 • • Daňové odpisy - plán
 • • Účetní odpisy - plán
Kniha jízd
 • • Kniha jízd
Ostatní
 • • Karta zakázky s položkovým rozpisem dokladů

Další odkazy

domácí stránka produktu

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline