Provádíme návrh počítačových sítí.

Nejjednodušším způsobem, jak sdílet data, je propojení počítačů do sítě. Síť může poskytovat nejen možnost sdílení souborů více lidmi, ale může nabízet i možnost tisku nebo sdílený přístup k Internetu. V síti mohou pracovat i servery a serverové programy, které dokáží řídit tok práce, sledovat postup jednotlivých projektů nebo poskytovat firemní dokumenty jen oprávněným osobám. To všechno jsou služby, které zefektivňují práci jednotlivce i týmu.


Přestože na propojení počítačů do sítě se teoreticky nedá nic zkazit, opak je pravdou. Počítačová síť je jedna z nejdůležitějších firemních infrastruktur, při jejímž nevhodném návrhu může nastat situace, kdy ji za krátký čas bude nutné vybudovat znovu


Proto vám poradíme optimální komponenty sítě s ohledem na vaši stávající potřebu, s ohledem na možný budoucí upgrade sítě na lepší a s ohledem na vaši ekonomickou situaci. V některých případech nabízíme i odkup stávajících komponent proti nově dodávaným.